U.G.C. 'De Pan'

Committed to GreenCOMMITTED to GREEN  (GEO)

             U.G.C. 'De Pan streeft  naar optimaal beheer en onderhoud van het gehele terrein van de club, waarbij uit respect voor de prachtige natuur,  de ecologische waarden van het terrein in stand moeten worden gehouden en waar nodig, verder ontwikkeld.

Hoewel de golfsport centraal staat is de club ervan overtuigd dat weloverwogen onderhoud van dat deel van het terrein dat direct voor de golfsport wordt gebruikt, niet schadelijk mag zijn voor het milieu van het kostbare natuurgebied eromheen.  Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde integratie van golf en natuur met zoveel mogelijke natuurlijke en geleidelijke overgangen

                                                                                                                        

                                                                                                                                                  
            

Beleid

GEO Audit

NATURE LINKS :                                             
                                                                                                   
Stichting het Utrechts Landschap

Vogelonderzoek
                                                                                                     
Vogelbescherming

Reptielen,Amfibieen en Vissen  in Nederland

Dieren , planten en paddestoelen in Nederland

Zoogdieren

Waarnemingen in de natuur

Over  vlinders en libellen

Vereniging voor Veldbiologie , afdeling Heuvelrug

Ruimtelijke plannen Provincie Utrecht 


Flora inventarisatie De Pan, 26 april 2011, met aanvullingen tot 2015 waarneming 2011 2012 2013 2014 2015


50m hok opm Ecotopen
10 Robinia pseudoacacia Robinia Bos x x x x x Bos (hout)
11 Pseudotsuga menziesii Douglasspar Bos x x x x x
12 Picea abies Fijnspar Bos x x x x x
52 Quercus robur Zomereik Bos x x x x x
54 Ilex aquifolioum Hulst Bos x x x x x
117 Metasequoia glyptostroboides Watercypres H2a aangeplant Bos x x x x x
55 Pinus sylvestris Grove den Bos x x x x x
56 Prunus serotina Amerikaanse volgelkers Bos x x x x x
58 Fagus sylvatica Beuk Bos x x x x x
61 Taxus baccata Taxus Bos x x x x x
53 Betula pendula Zachte berk H61 62 x x x x x
57 Sorbus aucuparia Lijsterbes H61 e.a. x x x x x
62 Amelanchier lamarckii Krentenboompje H61 41 x x x x x
9 Molinia caerulea Pijpestrootje G21 e.a. x x x x x Grasland
74 Potentilla erecta Tormentil G21 41 x x x x x
82 Hydrocotyle vulgaris Waternavel A2b G27 x x x x x
44 Erica tetralix Dopheide D6d, C2d G41 21 x x x x x
109 Erica cinerea Rode dophei G4a Rode lijst 2 G41 61 x x x
20 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs G47 H47 x x x x x
26 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs G47 x x x x x
27 Veronica arvensis Veldereprijs G47 e.a. x x x x x
31 Ranunculus bulbosus Knolboterbloem G47 63,67 x x x x x
50 Leucanthemum vulgare Margriet G47 67 x x x x x
68 Origanum vulgare Wilde marjolein C7a G47 x x x
78 Crepis capillaris Klein streepzaad G47 48,67,68 x x x x x
83 Lotus corniculatus Rolklaver B4c G47 x x x x x
84 Trifolium repens Witte klaver G47 48 x x x x x
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Vandaag 1.8